• گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب...

رندان راه - کلام بیست و نهم: رود

عالم چون رود خروشان
ذرات عالم چون قطره های آن
در راه روانند
بر لب جوی نشستن گذار عمر است
بزرگ شو و بالا برو
از آنجا انتهای راه نمایان است
که هیچ چیز و هیچکس را یارای تغییر آن نیست
و مهم نیست که قطرات و ذرات چه میکنند
چه میگویند
چه میشوند
مهم آن است که در راه روانند
راه حقیقت!

بالا نشینی، بالا بینی سرگیجه می آورد
درنگ نکن و بیا نزدیک
نه کنار جوی که در آن غرق شو
ولی هیچگاه آن بالا را فراموش نکن
در راه باش
با راه باش
و به انتهای آن بیاندیش
به انتهای راه
راه حقیقت!

1393/11/04

تعداد بازدید:1023
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.