• گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب...

رندان راه - کلام بیست و هشتم: آرام

خاموشي دليل نمي خواهد.
اين فرياد است که دليل مي خواهد
چو مي دانيم خاموشي بر فرياد پيروز است
و آرامش بر کوشش
چه جاي فرياد است و کوشش؟!

فرياد نگاهها را بر ما مي کند
نگاهها سنگين اند و از جنس حجاب
حجابي که مستور مي کند ما را
و مي بندد هر روزنه اي از نور را
شهرت در تاريکي
ثروت در تاريکي
حرکت در تاريکي
و نهايتا وحشت در تاريکي
اين نيست آنچه من مي خواهم

آنچه من مي خواهم
تنهايي در روشنايي
قناعت در عنايت
آرامش در فروزش
و رقصي چون شعله هاي شمع
فروزان و سوزان
هم خويش را هم آنکه پاک انديش را!

1393/11/01

كلمات كليدی: حجاب - شهرت - ثروت - فریاد
تعداد بازدید:1059
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.