• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

اتاق من

امروز پنجم فروردین 1397 هجری شمسی پس از ده سال نوشتن در اتاق من به اطلاع میهمانان اتاق من می‌رسانم که از این لحظه درب اتاق من بسته می‌شود. این مطلب 434 مین مطلبی است که در اینجا منتشر می‌شود، چند مطلبی هم ماند که گویا قسمت همه اتاق من های من چند نثر و نظم نخوانده است تا ابد! در این مدت 1120 نظر دریافت شده از شما عزیزانم در اتاق من منتشر شده است و البته در ذهن ندارم که نظری از میهمانان اتاق من حذف شده باشد اگرچه در برخی موارد به سبب درخواست خود نظردهنده برخی نظرات را منتشر نکردم یا به سبب جلوگیری از ناراحتی برخی دیگر از مهمانان اتاق من چند کلمه ای از آن را با ... جایگزین کردم که مجددا پوزش می‌طلبم. ده سال پیش که نوشتن در این اتاق را آغاز کردم اینگونه نبودم که اکنون هستم، بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!

در این ده سال بسیار کسان آمدند و رفتند! از آنجا که دنیا سرای گذر است من نیز باید می‌رفتم. زین پس در و پنجره این اتاق من مانند پنجره‌های آن اتاق من که تصویری از آن را بر بالای این صفحه می‌بینید و آن نیز در پنجم فروردین سالهای دور بسته شد، بسته می‌شود. اما شما گر سخنی یا حدیثی داشتید و گوش شنوایی نیافتید، اینجا می‌توانید حرفهای خود نجوا کنید و من مفتخر به خواندن آن خواهم بود. اگر در برخی موارد خواستید پاسخ من را نیز داشته باشید راهی که بتوانم پاسخ آن را برایتان ارسال نمایم بفرمایید تا اگر سخنی در سخندانم باقی مانده بود برایتان ارسال نمایم. خواستید نمایان شوید، خواستید همچنان مستعار بمانید، فرقی نمی‌کند! زین پس اتاق من اتاق شماست! هر طور که دلتان خواست رفتار کنید و من متعهد می شوم هیچ مطلبی از شما را منتشر نکنم.

چابکسواری آمد و لعبی نمود و رفت
نی‌نی عقابی آمد و صیدی ربود و رفت

آن آفتاب کشور خوبی چو ماه نو
ظرف مرا به آن می‌ تند آزمود و رفت

حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود
آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت

از بهر پای بوس وداعی که رویداد
رویم هزار مرتبه بر خاک سود و رفت

افروخت آخر از نگه گرم آتشی
در محتشم نهفته برآورد دود و رفت

پاینده باشید و رند!

1397/01/05

تعداد بازدید:17350
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.