• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

رندان راه - کلام بیست و چهارم: مراد

آموزگار بالاست
آموزگار نیک پایین
جوینده پایین است
جوینده نیک پایین تر
آندم که گمان کند بالاتر است
دیگر نسزد ماندن بالاتر از آنکه خود بالاست
و به رسم ساده دلان چون نیکان پایین است

پس چه باید کرد؟!
سفر جوینده را با یافتنی های تازه تر انتظار می کشد
گفتم انتظار یاد تو افتادم
سلام به تو ای آنکه کلام انتظار با تو معنا می یابد
و من جوینده توئی هستم
که یافتنت را هرگز محال نمی دانم
سلامم را به هر ذره از این عالم هدیه می کنم
شاید نشانی از تو داشته باشد

توئی که آموزگار ساده دلانی
پس تو را در پایین جستجو می کنم
چرا که تو نیکی و راهبر ساده دلان
پس چون راهبران ساده دل
تو را در انتها می جویم
و تو را خواهم یافت
چرا که جوینده یابنده است
به شرط آنکه در بالا و بالایی چون جویندگان خود را ننماید
و در پایین و پایینی ترا بجوید.

1393/10/19

تعداد بازدید:1248
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.