• گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب...

رندان راه - کلام بیست و سوم: رهروان

کسانند که از سر سوداگري ساده دلانند
پس گويند که از مايند.
گویندگان از ما نيستند!
چه آنکه ما هستي مان در نيستي،
فريادمان در سکوت،
و گفتنمان در نگفتن است.

کسانی دگرند که
هيچ نه مي گويند و نه مي انديشند به ساده دلي
آنان ساده دلانند

هيچ کس نمي داند ساده دلان راکجا مي توان يافت
چرا که در ابتداي صفها و در بالانشيني ها جسته مي شوند
ساده دلان در پي چيز دگرند و چيز دگر بالا نيست
آنقدر پايين است که از هر بالايي بالاتر است.

هستند کسان که مي گويند و مي خوانند
مي انديشند و مي خواهند
ساده دلان را به چشم حقارت مي نگرند
و بر سوداگري خود مفتخرند
آنان خود را او مي پندارند
و جاي او حکم مي رانند
و کيست که نداند حکم فقط از آن اوست
و تنها ساده دلان راز آن حکم را مي دانند.

1393/10/16

تعداد بازدید:1085
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.