• بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب... • شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است.


  ادامه مطلب...

رندان راه - کلام بیست و سوم: رهروان

کسانند که از سر سوداگري ساده دلانند
پس گويند که از مايند.
گویندگان از ما نيستند!
چه آنکه ما هستي مان در نيستي،
فريادمان در سکوت،
و گفتنمان در نگفتن است.

کسانی دگرند که
هيچ نه مي گويند و نه مي انديشند به ساده دلي
آنان ساده دلانند

هيچ کس نمي داند ساده دلان راکجا مي توان يافت
چرا که در ابتداي صفها و در بالانشيني ها جسته مي شوند
ساده دلان در پي چيز دگرند و چيز دگر بالا نيست
آنقدر پايين است که از هر بالايي بالاتر است.

هستند کسان که مي گويند و مي خوانند
مي انديشند و مي خواهند
ساده دلان را به چشم حقارت مي نگرند
و بر سوداگري خود مفتخرند
آنان خود را او مي پندارند
و جاي او حکم مي رانند
و کيست که نداند حکم فقط از آن اوست
و تنها ساده دلان راز آن حکم را مي دانند.

1393/10/16

تعداد بازدید:1056
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.