• گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب...

حجب نوري

ذکر چند نکته
حضرت رسول می فرمایند بین الانسان و ربه سبعین الف حجابٍ
بین انسان و خدا هفتاد هزار حجاب و فاصله است که نیمی از آنها حجب تاریکی مانند انواع گناهان شرک. دروغ ریا و...... بوده و نیم دیگر با کمال تعجب حجب نوری هستند مانند نماز روزه ذکات انواع عبادت!!!!!
و این به چه معنی است؟ حجب نوری یعنی آنهایی که دیده نمی شوند آدمی با خداوندگار در حال عبادت باشد و نداند که این عبادت محتملا اورا از درگاه معشوق بیشتر می راند؟
فرض کنیم که اینقدر انسان ذکیه ای باشیم که از هر گونه گناه اجتناب کرده ایم
تازه نیم دیگر راه باقیست !
این تناقض آنجا بیشتر نمایان می شود که دو حرف کاملا ضد هم از رسول اکرم می شنویم
۱- اطلب العلم ولو بالصین
دانش را بیابید ولو در چین باشد
۲- العلم و هو الحجاب الاکبر
دانش بزرگترین حجابها(نوری) است!
چه باید کرد ؟مدامیک را باید پذیرفت؟. هردو!
اما با بررسی شرایط ویژه
انشالله در آینده بیشتر موضوع و ربطش را به نوشتار اصلی شما معلوم خواهیم نمود

به گمانم اين آخرين متني باشد كه از سوي مهمانان اتاق من به امانت در دستم مانده باشد. بي كم و كاست منتشر ميكنم.

1396/03/12

تعداد بازدید:781
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.