• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

سنت گرايي و تجدد

سنت گرايي و تجدد هميشه در مقابل يكديگر بوده و هميشه طرفداران خود را داشته اند همانند عرصه سیاست که محافظه کاری و تندروی و یا اصطلاح مورد استفاده در ایران به نام اصول گرایی و اصلاح طلبی هم به همین گونه هستند. آنچه بسیار بدیهی است آن است که راه راست از هیچ حاشیه ای نمی گذرد و هر یک از گروه بندی های فوق به نحوی تندروی محسوب شده و در خوشبینانه ترین حالت حرکت در حاشیه راه راست هستند. همه می دانند که باید به اصول تعریف شده توسط یک جامعه که از خاستگاههای ملی، تاریخی، مذهبی و ... نشات می گیرند پایبند بود و در عین حال به فکر تحول و بهینه سازی محیط اطراف خود برآمد. چند روز پیش که یکی از همکارانم وبلاگم را دید از من پرسید سیاسی هم می نویسی؟! از آنجا که من آدم سیاسی نیستم و از فرایندها و اتفاقات سیاسی زیاد سر در نمی آورم این متن آخر سیاست ورزی من است. اگر خام بود یا خیلی سوخته ببخشید. آخرش سر از آشپزی درآورد که توش ید طولایی دارم.

1387/05/19

تعداد بازدید:1555
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.