• بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب... • شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است.


  ادامه مطلب...

آقا سعید مردی از صاحبدلان

چند سال پیش در سریالی رمضانی، مردی از صاحبدلان اطرافیان خود را از اعمال و رفتار زشت برحذر می داشت که اگر چنین نکنید عذابی سخت در انتظار شماست. آن چنان رفت که همگان بر او خندیدند و به سخره اش گرفتند تا آن عذاب سخت الهی نازل شد و آن پیرمرد صاحبدل را که لحظه لحظه زندگیش اندر غم اطرافیان و دوستان خود بود از میان آنان ببرد. و براستی چه عذابی سخت تر از آنکه صالحان و عالمان یک قوم اندر غم قوم خود نباشند و تنهایشان گذارند چه به سبب سکوت و سکون حاصل از مرگ باشد چه به سبب و علت دیگر.
آقا سعید، باغبان جوان کوچه ما که مردی است از دیار سلطان العارفین شیخ بایزید بسطامی، ظاهری آرام دارد و بی هیچ ادعای صاحبدلی دیروز می گفت مثلا اگر در یک روستا کوچکترها احترام بزرگترها را نگه ندارند و در مقابل آنان به ستیز برخیزند، از آن پس پیران قوم هم دیگر به فکر جوانانشان نخواهند بود و دیگر بیخیال می شوند!
بیچاره صاحبدل کوچه ما نمی داند که این روزها پیران قوم به دنبال جوانان گدایی می کنند که به خدا این حق است و این باطل! این برای شما خوب است و آن شوم! این راه به ظاهر سر سبز به ترکستان است و این راه به ظاهر سنگلاخ پایانش سرانجام مقصود. هزار که بگویی به خدا یادگیری این درس با همه مشقاتش فقط برای خودت خوب است و آینده ات به آن وابسته، پاسخ می شنوی که اینها رو ول کنید میشه نیم نمره بیشتر بدید؟!

1388/04/08

تعداد بازدید:1695
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.