• بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب... • شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است.


  ادامه مطلب...

زشتی و زیبایی آشکار

امروز سالگرد سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی توسط ناو جنگی آمریکا در خلیج فارس است. در نزاع ها و اختلافات تاریخی شاید در اکثر مواقع تفاوت و فاصله حق و باطل خیلی آشکار و پیدا نباشد اما در برخی موارد مانند همین مورد که بدان اشاره کردم، زشتی و بدی آشکار در مقابل معصومیت و مظلومیت آشکار قرار می گیرد که هیچ بهانه ای برای اشتباه باقی نمی ماند. در چنین موردی اگر ببینید که کسی توجیه می کند و می گوید افسر آمریکایی هواپیمای ایرباس را با اف 14 جنگی اشتباه گرفته است، دیگر حتی اسم توجیه را هم نمی توان بر آن گذاشت تا بتوان با ارائه دلیل و گواه و شاهد او را از راه باطل به سمت حقیقت کشاند. آشکارترین نمونه تاریخی مقابله زشتی و بدی آشکار در مقابل معصومیت، مظلومیت و حقیقت آشکار قیام امام حسین (ع) در مقابل یزید است که به نوعی گل یا پوچ آشکار تاریخ است. در چنین شرایطی حتی فریادها و استدلالات شخصی به مانند امام حسین (ع) با فریادهای (هل من ناصر ینصرنی) یا (اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید) یا (من برای احیای دین جدم بپا خواسته ام) هم نمی تواند انبوه جمعیتی را که توان مقایسه زیبایی مطلق را با زشتی و پلیدی آشکار از دست داده است بیدار کند.

1388/04/12

تعداد بازدید:1572
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.