• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

بعثت پیامبر صلح و رحمت

لحظه ای که انسان به یقین می رسد که وظیفه ای بر دوش او گذاشته شده است از مهمترین لحضات زندگی هر شخصی می تواند باشد. چرا که کلماتی مانند انسان، یقین و وظیفه کلماتی هستند که می توانند هر لحظه را به عمری بدل سازند. بعثت پیامبر صلح و رحمت لحظه ای است که انسانی با مشخصات ایشان به یقینی رسیدند که از ملاقات با فرشته الهی بدست آمد تا وظیفه ای به بزرگی رسالت را بر دوش بکشند. یقینی که آنحضرت بدان رسیدند آنقدر بزرگ بود که ضمن داشتن گنج و حشمت و مکنتی چون رسالت، در مسجدی که مقر اولین حکومت آیین ایشان بود در جمع اصحاب چنان می نشستند که قابل تمیز با دیگران نبودند. دشنام کژاندیشان را با صبر پاسخ می دادند و مشرکان مکه را که باعث هجرت او بودند، پس از فتح بزرگ به آسانی مورد عفو قرار می دادند.

1387/05/09

تعداد بازدید:1890
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.