• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

روز پدر مبارک

انسانها نعمتهای بزرگی را که در کنار خود دارند قدر نمی دانند. همیشه نداشتن یک چیز باعث می شود تا آنرا بیشتر حس کنیم. خیلی ها با استفاده از این اصل مهم، وقتی می خواهند خود یا چیزی را نزد دیگران گرانقدر کنند، آنرا کمیاب، نایاب و دست نیافتنی می کنند. همه پدر و مادرها این اصل را می دانند ولی کجا می توان پدر و مادری را یافت که حتی لحظه ای وجود خود را از فرزندانشان دریغ کرده باشند که قدر خود بیفزایند. کجا کسی که به اطرافیان خود همانند فرزندان خویش می نگرد، به فکر قدر و منزلت خود است؟! اما من هزاران مورد را سراغ دارم که وقتی پدری خم شد تا فرزندان بر پشت او بازی کنند، خیلی زود فرزندان او را به نام چهارپایان صدا زدند. امروز را به پدر بزرگوار و دوراندیش خودم و همه زنان و مردانی که پدرانه رفتار می کنند فقط تبریک می گویم چون می دانم که هرگز نمی توانم قدردانی نمایم.

1387/04/26

تعداد بازدید:1715
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.