• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

آرزوی من اینست

آرزوي من اينست در سپيده اي شفاف
در دلت شوم مهمان ، يك سپيده ي بي انصاف
آرزوي من اينست توي عصر طوفاني
قانعم كني جوري كه هميشه مي ماني

آرزوي من اينست كه تو مال من باشي
غير ممكن ممكن ، تو محال من باشي
آرزوي من اينست با دو بال جادويي
روي چشم تو باشم مثل نور ليمويي

آرزوي من اينست بين اين همه انسان
نيت تو من باشم توي فال با فنجان
آرزوي من اينست كه دو روز طولاني
در كنار تو باشم فارغ از پشيماني

آرزوي من اينست كه تو مثل يك سايه
سر پناه من باشي لحظه ي تر گريه
آرزوي من اينست يا شوي فراموشم
يا كه مثل غم هر شب گيرمت در آغوشم

آرزوي من اينست عشق تو كمم باشد
اسم تو فقط زخمي روي مرهمم باشد
آرزوي من اينست نرم و عاشق و ساده
همسفر شوي با من در سكوت يك جاده

آرزوي من اينست كه تو ساز من باشي
من نياز تو باشم ، تو نياز من باشي
آرزوي من اينست هستي تو من باشم
لحظه هاي هوشياري مستي تو من باشم

آرزوي من اينست تو غزال من باشي
تك ستاره ي روشن در خيال من باشي
آرزوي من اينست در شبي پر از رويا
پيش ماه و تو باشم تا سحر لب دريا

آرزوي من اينست در تولدي دوم
مثل مه شوم در تو با همه وجودم گم
آرزوي من اينست از سفر نگويي تو
تو هم آرزويي كن ، اوج آرزويي تو

آرزوي من اينست آرزو كني من را
معني اش كني با عشق شعر سبز ماندن را
آرزوي من اينست مثل سيم يك گيتار
زير دست تو باشم لحظه ي خوش ديدار

آرزوي من اينست مثل ليلي ومجنون
پيروي كنيم از عشق اين جنون بي قانون
آرزوي من اينست در پگاهي از اسفند
راهي سفر گرديم طبق رسم يك پيوند

آرزوي من اينست در شبي كه تاريك است
تو بگويي از وصلي كه لطيف و نزديك است
آرزوي من اينست زير سقف اين دنيا
من براي تو باشم تو براي من تنها

نتونستم هیچ قسمتی از این شعر زیبای خانم حیدرزاده رو حذف کنم که مطلب کوتاه تر بشه.

1387/04/28

تعداد بازدید:1794
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.