• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

جاده قزلق

از دیرباز محور ارتباطی گرگان-شاهرود به علت مراودات مهاجران بین دو شهر و صعب العبور بودن کوههای البرز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. اگرچه جاده های اولنگ، ابر و قزلق به عنوان مسیرهای ارتباطی توسط اهالی محلی این مناطق مورد استفاده بوده اند، جاده خوش ییلاق به عنوان مسیر اصلی ارتباطی دو شهر فاصله 40 کیلومتری دو شهر را با جاده ای به طول نزدیک به 300 کیلومتر مرتبط می ساخت. یکی دو سالی است که جاده قزلق نیز با زیرسازی و روسازی مناسب به جاده دوم این محور تبدیل شده است. علاوه بر کوتاهی مسیر در این جاده، مناظر طبیعی بسیار زیبا و استفاده از محصولات روستاهای کنار جاده خصوصیات منحصربفرد این جاده هستند. این جاده را گرگانی ها جاده توسکستان، شاهرودی ها جاده شاهکوه و مردم محلی جاده قزلق می نامند.

1387/04/14

تعداد بازدید:1777
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.