• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

ایرانیان در بوندس لیگا

بوندس لیگا اولین لیگ خارجی پذیرای بازیکنان فوتبال ایرانی بود. پیش از آنکه ایرانیان سرشار از شعف و غرور به جهت حضور بازیکنانشان آنهم با رقمهای حقوقی بسیار بالا در لیگ آلمان بشوند، ژرمن ها در حال محاسبه مبلغ مربوط به اجازه پخش بازیهایشان در ایران بودند. بله درست است! پولی که ایران برای پخش تلویزیونی بازی های بازیکنان ایرانی در اروپا می دهد چندین برابر مبلغی است که این بازیکنان از آنها دریافت می کنند.

1387/04/16

تعداد بازدید:1652
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.