• بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب... • شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است.


  ادامه مطلب... • سالها پیش وقتی کودکی ده دوازده ساله بودم کتابخانه کانون پرورش کودکان و نوجوانان با فاصله ای نه چندان از خانه مان در کوی ویلا بود که گهگاه به آن سر می زدم.


  ادامه مطلب...

صبح نیشابور

شعری بسیار زیبا از ژولیده نیشابوری حضور میهمانان اتاق من تقدیم می کنم به امید آن که هر صبحتان به نیشابور و هر شامتان به بغداد بگذرد. او بزرگ مردی بود که تجربه زندان در دوران قبل از انقلاب و حضور در جبهه جنگ هشت ساله را داشت. شاعر اهل بیت بود و بسیار ساده و دلنشین می نوشت. افسوس که جندی است از میانمان رخت بر بسته است و در کنار فرزند شهیدش در ورامین آرمیده است.

هر آن فردی که دارد زر به عالـم، زور هــم دارد
هر آن کــس که دارد زور و زر، مـزدور هم دارد

مخور هرگـز فریـــب زرق و برق ِزر، که می‌گویند
اگر ویــرانه دارد گنــج، مار و مور هم دارد

امـیری را، اگـــر دیدی فقیـــــری را، مـــکن تحقیر
که هر شمعی به قدر خود، شعاع نـــور هم دارد

مزن نیش ار نداری بهره ای از نوش، ای مــــنعم!
که این قـدرت نـمایی تو را، زنبور هم دارد

عصا در دست موسی چون که باشد، می‌شود ثعبان
وگرنه این عـصا را در کف خود، کور هم دارد

نظر مفکن تو با چشم حقارت، بر تهی‌دستان
سلیمان با همه حشمت، نظر بر مـــــــور هم دارد

اگر بهرام گــور از گور سر آرد برون، گــــوید
که هر صـیاد، صـیادی به نام گور هم دارد

مکن ترک وطن، ژولیده بهر خفتن بغداد
که آن حال و هوا را صبح نیشابور هم دارد

1395/03/11

تعداد بازدید:2257
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.