• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

به حرم رهم ندادند

بعد از یکسال با غلبه بر هزاران مشکل و مساله از آب و هوا و شرایط جوی گرفته تا بلیط و ماموریت و کار و بار هر جور بود سه شنبه این هفته رسیدم مشهد. تا به حال سابقه نداشت اینقدر فاصله بیفتد. گفتیم همین امشب می رویم زیارت. شب اول که نشد فردا بعد از یه کاری که در دانشگاه فردوسی مشهد داشتم مستقیم رفتم حرم. این حس که انگار آقا هنوز نطلبیده با من بود. میدان شهدا، آبمیوه رضا و شیر نارگیل، چهارراه نادر، از صحنی به صحن بعدی، رد شدن از جلو آشپزخانه حضرت با نگاهی ملتمسانه و شکمی گرسنه، کفشداری شماره هشت، رد شدن از کنار مدفن شیخ بهایی و شهید هاشمی نژاد، چند قدمی ضریح امام رضا، و در نهایت آخرین در بسته بود حتی پرده ای کشیدند تا از سوراخهای رواقهای اطراف هم نکند چشمم بیافتد به آنجا که بیش از یکسال نیافتاده بود. واقعا در و دیوار منور این بارگاه فریاد می زد که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟! آیا باید جایی سکوت می کردم و فریاد زده ام یا جایی نیاز به فریاد و داد بوده است و ساکت مانده ام؟ راهی بود که باید می رفتم و نرفتم؟ یا نباید می رفتم و رفتم؟! خلاصه آنکه بامید بازگشت در همان شب بازگشتم اما از آن روز دو روز و شب دیگر گذشت و پای بازگشتم ندادند. پروما، نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی، هتل هما، الماس شرق، نسیم لبنان همه جا راهم دادند اما هنوز به حرم رهم ندادند. شاید فردا!

1390/11/21

تعداد بازدید:2572
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.