• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

یادی از آقای سید سبحان حسینی

انگار همین دیروز بود وقتی سال اول دبیرستان بودم و در یک مینی بوس آبی رنگ در تعطیلات عید نوروز به همراه دوستانم و برخی معلمها به سوی اصفهان به اردو می رفتیم. از جمله همراهان آن سفر آقای سید سبحان حسینی بود که بعدها نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی شد. آقای حسینی در آن سفر شعری را با صدای دلنشینش می خواند که هنوز محل نشستنش در مینی بوس و صدایش در گوش من است.

قصه از این قرار بود که روزی سلطان العارفین بایزید بسطامی به همراه گروهی به سفر حج می رفت که خیل مریدان و همراهان هر لحظه در رکاب او ملازم بودند و از هیچ احترام و خدمت دریغ نمی کردند که او عارف زمان بود و مردی از مردان خدا. چندی از سفر نگذشت که حضرت حق پیغام داد که ای بایزید می خواهی باطن وجودت و آنچه از پندار و رفتار و گفتار نهانی تو می دانم بر همگان روشن کنم تا نه تنها هیچیک از این همراهان دیگر احترامت را پاس ندارند بلکه با بدترین رفتار تو را در بیابانها رها کنند؟! بایزید کمی اندیشید و پاسخ گفت اگر چنین کنی من هم فاش می کنم که لطف و رحمت و بزرگی ات تا چه اندازه است تا دیگر خلقی احترام تو پاس ندارد و ظلم و جور و آلودگی زمین تو را فرا بگیرد. پاسخ این بود که نه من و نه تو بیا هر دو از این ماجرا گذر کنیم.

همچنین چند شب پیش بزرگی روایت می کرد که حضرت حق در هر روز تا چهل گناه کبیره مومنان را به چشم نمی گیرد و بعد از آن نگارش آنها آغاز می شود.

این دو روایت را گفتم برای آن آشنایی که نه تنها امید من به دعایش را بی پاسخ گذاشت، حاضر نشد از حقی که احتمالا بر گردن من دارد بگذرد.

عزیز دل برادر! به قول مارمولک تو به دنبال راه میانبری من به دنبال راه دررو! در دنیایی که بایزید چنین نهانی دارد و اگر ستارالعیوب عالم نباشد آبرویی برایش نمی ماند از من چه انتظاری داری؟ در عالمی که مومنانش در هر روز بیش از 40 گناه کبیره می کنند گمان کرده ای من که هستم که وقتی به حساب خودت فهمیده ای مدرک من تقلبی است گمان میکنی عیب بزرگی از من یافته ای. عزیز دل برادر! در خوشبینانه ترین حالت اگر من با گفتن شهادتین از مومنین باشم به ده دقیقه بیداری 40 گناه کبیره ام با ظن و گمان سوء و غیبت و هزار گناه دیگر پر می شود و هر لحظه چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم تا سر بر بالش بگذارم. نه آنکه به گناه تظاهر کنم! نه! فقط این را می گویم که اگر از من انتظار بیشتری داری اشتباه می کنی که اینها که تو هوار می کشی در مقابل آن لغزش ها و کوتاهی ها که در حق خدا و خلقش تاکنون روا داشته ام هیچند.

حال اگر گوشه ای از این باطن را که خدا نهان کرده و در پس آن لطف، دیگران سلامم را پاسخ می گویند کشف کرده ای روا نیست که چنین تشت رسوایی ام را از بام روانه صحن و حیاط کنی. اگر می توانی از ظلمی که در حقت روا داشته و چنین از خود عصبانی ات کردم بگذر. اگر نه چرا فریاد می کنی! آرام حقت را از من مطالبه کن شاید توانستم جبران کنم. چرا اینهمه از زمین و آسمان می گویی یک کلام بگو با تو چه کرده ام که نمی توانی مرا ببخشی. گمان نمی کنم از تقلبی بودن مدرک من اینچنین عصبانی باشی یا این عصبانیتت به خاطر منابع درس شبکه باشد یا به قول خودت ...

در چنین روزان و شبانی که همه در پی راه دررو از زشتی ها و گناهان این باطن پنهان از خلق الله هستند، اگر نتوانستی ببخشی یا آنگونه مطالبه کنی که توان جبران داشته باشم، لااقل بگذار به جبران هزاران مورد کوچک و بزرگ دیگری بپردازم که اگر از آنها آگاه باشی دیگر حاضر نیستی حتی نگاهی به اتاق من بیاندازی. امید به بخشش و دعای خیرت دارم.

1389/06/01

تعداد بازدید:3328
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.