• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

راستی یادم رفت

راستی یادم رفت که بگویم چگونه تیام تمیم شد. بعد از انتخاب اسم فرزند تازه وارد، که او را تیام نامیدیم. ثبت احوال و قوانینش نام برگزیده ما را نپسندیدند که این اسم نامی است دخترانه به معنای چشمانم و منسوب به الوار! جالب آنکه کارمند جزئی که در اداره ثبت احوال این مطلب را به اطلاع من رساند برخلاف رئیس و معاون اداره که انسانهای بسیار متشخصی بودند، بسیار ستیزه جو بود و متمایل به نمایش قدرتی که در دست داشت، گویی او بود که برای فرزندان دیگران اسم تعیین می کرد نه والدین کودک و البته قانون. طبق معمول مشاورین حقوقی بسیار توانمندی که دارم راه قانونی غلبه بر قانون ثبت احوال را برایم ترسیم کردند و مهیا، اما مسلما گذاردن نامی دخترانه برای پسرم معقول نبود و چنین بود که تیام بعد از ماهها شد تمیم به معنای استوار، راسخ و محکم.
در منازعه بین ارباب رجوع و کارمندان یک اداره دولتی یا خصوصی که ظاهرا قدرت اجرایی در دستان ارباب رجوع نیست، گاهی اصحاب قدرت چنان بر مسند قدرت تکیه می زنند و قانون را با سلایق شخصی خود می آمیزند که ارباب رجوع بیچاره خود را در مقابل با قانون می یابد و مصر بر دور زدن قانون می شود، غافل از آنکه این قانون بر اساس مستندات عقلی وضع شده و عمل به قانون اگرچه به ظاهر مغلوب شدن در مقابل آن شخص است ولی در واقع پذیرفتن حکمی است که بر عقل منطبق است و در مسیر منافع انسان.

1388/07/04

تعداد بازدید:1704
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.