• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

بهره وری با چشمان بسته

توماس ادیسون مخترع بزرگ آمریکایی که یکی از اختراعاتش شبهایمان را روشن کرده است در جلسه ای با رهبر کنگره و رئیس مجلس سنای آمریکا ایده شمارش آرای نمایندگان کنگره توسط ماشینی که با داشتن سه دکمه می توانست در مقابل هر نماینده قرار بگیرد و خیلی سریع تعداد آرای موافق، مخالف و ممتنع را بشمارد عرضه نمود. طبق محاسبات این مخترع بزرگ به جای اتلاف وقت در شمارش دستی آرای نمایندگان که گاها به اختلاف نظر و بحثهای حاشیه ای کشیده می شد، این سیستم می توانست بدون هیچ اشتباهی خیلی سریع نتیجه آرا را مشخص نماید. ادیسون که انتظار داشت مانند همیشه طرحش مورد استقبال قرار گیرد با ناباوری با مخالفت هر دو مقام مسئول مواجه شد چرا که تاخیر در شمارش آرای نمایندگان کنگره بخشی اساسی و تعیین کننده در نظم و روال اجرایی کنگره بود و با بهینه سازی انجام شده توسط سیستم پیشنهادی دانشمند بزرگ مغایرت داشت.

1387/09/14

تعداد بازدید:1624
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.