• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

زندگي در قابلمه

خيلي از انسانها در دنيايي كوچك زندگي مي كنند كه براي خود ساخته اند. زندگي آنها گاهي در بعد زمان كوچك است گاهي در بعد مكان. كوچك در بعد زمان اين است كه برنامه هاي زندگي خود را بدون در نظر گرفتن وجود دنيا قبل از تولد خود و ادامه آن بعد از مرگ خود مي پندارند. در بعد مكان هم زندگي مي تواند كوچك باشد وقتي كه گمان بري همه مردم دنيا مانند تو زندگي مي كنند و مانند تو مي انديشند و مانند تو به دنياي خود نگاه مي كنند. اين شيوه از زندگي شايد زندگي آسوده و با استرس كمتري باشد ولي مسلما با واقعيت منطبق نيست چرا كه به وضوح قبل از ما انسانهاي زيادي روي زمين بوده اند كه اكنون نيستند و وسعت دنيا نيز نه تنها به زمين محدود نمي شود بلكه گستره وجود به دليل بينهايت بودن همچنان بزرگترين علامت سوال در برابر كساني است كه مي دانند زندگي از يك قابلمه بزرگ تر است.

1387/09/09

تعداد بازدید:1670
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.