• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود

حدود 10 سالی می شود که در دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول هستم. در این مدت چه زمانی که مستقیما در دانشگاه حضور داشتم چه زمانی که در ماموریت بودم، همیشه همکارانم در دانشگاه در جایگاه خاصی برایم بوده اند. از این نظر می گویم که به علل مختلف، سیستم اداری در کشورمان دارای ایراداتی است که روالهای اداری در آن یا به کندی پیش می رود و یا دچار اشکال می شود. اما در محل خدمت من که حتما این اشکالات سیستماتیک مانند ادارات دیگر وجود دارد، تقریبا در همه موارد روالهای مورد درخواست من خیلی سریع، آسان، با آرامش خاطر و همکاری بسیار خوب همکارانم انجام پذیرفته است. جا دارد که از آنها که در بخشهای مختلف اداری دانشگاه مشغول به کار هستند و همچنین اعضاء هیئت علمی دانشگاه محل خدمتم به خاطر لطف و محبتی که از وجودشان حس می کنم تشکر کنم.

1387/05/23

تعداد بازدید:2401
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.