• بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب... • شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است.


  ادامه مطلب...

کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود

حدود 10 سالی می شود که در دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول هستم. در این مدت چه زمانی که مستقیما در دانشگاه حضور داشتم چه زمانی که در ماموریت بودم، همیشه همکارانم در دانشگاه در جایگاه خاصی برایم بوده اند. از این نظر می گویم که به علل مختلف، سیستم اداری در کشورمان دارای ایراداتی است که روالهای اداری در آن یا به کندی پیش می رود و یا دچار اشکال می شود. اما در محل خدمت من که حتما این اشکالات سیستماتیک مانند ادارات دیگر وجود دارد، تقریبا در همه موارد روالهای مورد درخواست من خیلی سریع، آسان، با آرامش خاطر و همکاری بسیار خوب همکارانم انجام پذیرفته است. جا دارد که از آنها که در بخشهای مختلف اداری دانشگاه مشغول به کار هستند و همچنین اعضاء هیئت علمی دانشگاه محل خدمتم به خاطر لطف و محبتی که از وجودشان حس می کنم تشکر کنم.

1387/05/23

تعداد بازدید:2058
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.