• بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب... • شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است.


  ادامه مطلب...

بهره بانکی رهن آپارتمان

یک ماه از تحویل دادن آپارتمانی را که در آخن اجاره کرده بودم می گذشت. با چک کردن حساب بانکی ام دیدم که مبلغی به حسابم واریز شده است. مبلغ واریز شده بیشتر از مبلغی بود که به عنوان رهن آن آپارتمان و یا به عبارت دیگر مبلغی جهت جبران خسارتهای احتمالی نزد صاحبخانه گذارده بودم. با پیگیری ماجرا دریافتم که در آلمان سود یا بهره بانکی مبلغی را که مستاجر جهت رهن در اختیار صاحبخانه می گذارد به ازای مدتی که نزد صاحبخانه باقی مانده است به مستاجر می پردازند. با کمی دقت می توان فهمید که یا ما خیلی زرنگیم یا ژرمن ها خیلی ...

1388/04/28

تعداد بازدید:1651
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.