• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

امروز فرداست

مهرماه سال گذشته در اولین روزهایی که به ایران آمده بودم با توجه به قانون مصوب کشور می توانستم از یک وام 50 میلیون تومانی استفاده نمایم که با مراجعه به یکی از بانکها درخواست دریافت آن وام را نمودم. از آن تاریخ تا به همین دیروز هر بار که به بانک مراجعه می کردم مسئولین بانک ضمن اعلام موافقت و پیشرفت کار همیشه وعده فردا را می دادند. از آنجا که وضعیت اهداء تسهیلات در بانکهای دیگر را می دانستم، همیشه خوشحال بودم که برای دریافت این وام به بانکی مراجعه نموده ام که حداقل راستگویی سرلوحه کارشان بود و شعار تبلیغاتی خود را (بانک تجارت، بانک فردا) انتخاب نموده بودند. پس از گذشت 10 ماه بالاخره امروز فردا شد و پاسخ مکتوب بانک را دریافت نمودم که فعلا درخواست وام اینجانب قابل بررسی نیست! خدا را شکر که مخالفت نکردند.

1387/05/13

تعداد بازدید:1834
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.