• گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب...

توقف بیجا مانع کسب است

ام الفضائل عشق است و ام الرذائل منیت و خودخواهی. منیت و خودمحورپنداری گاه صریح و عریان نیست و چنان آرام و بی‌صدا در وجود انسان رخنه می‌کند که حرکتش در وجود شخص احساس نمی‌شود. در برخی دکانها می‌نویسند: توقف بیجا مانع کسب است! این جمله برای آنانست که صرفا به سبب دلتنگی خود به سراغ صاحب دکان می‌روند و وقت کسب و کار دیگران را ضایع می‌کنند. این نوع از خودپسندی و خودمحورپنداری می‌تواند اشکال مختلف داشته باشد، آنگاه که وقت کلاس گذشته است و منیت از درونم می جوشد و می‌پندارم که آنچه می‌دانم و می‌گویم در و گوهر نایاب عالم است و وقت دانشجویانم را تباه می‌کنم یا آنکه بیجهت به سبب دلتنگی و آشفتگی خودم به صور دیگر سربار اطرافیانم می‌شوم. هر چند سعی می‌کنم حداقل مزاحمت و بار را بر دوش آنان گذارده و حداقل زمان ممکن از آنان را تلف نمایم، باز هم از این خودمحورپنداری که باعث می‌شود سربار آنان گردم عذر می‌خواهم.

1396/09/21

تعداد بازدید:545
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.