• بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب... • شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است.


  ادامه مطلب... • سالها پیش وقتی کودکی ده دوازده ساله بودم کتابخانه کانون پرورش کودکان و نوجوانان با فاصله ای نه چندان از خانه مان در کوی ویلا بود که گهگاه به آن سر می زدم.


  ادامه مطلب...

برزخ - 4

چندی پیش مهدی زنگ زد و گفت دو هفته دیگه تهران تو نمایشگاه غرفه دارن و پارسال که نشد برم غرفه شون امسال برنامه ریزی کنم و برم. دائم رو مخم بود که یادم نره و کارامو راست و ریس کردم و یک روز قبل از زمان نمایشگاه رفتم تهران. تا به تهران رسیدم مشغول کارام شدم و شب هم تا دم صبح بیدار بودم و همون شب مطلب یاد تو رو برای اتاق من نوشتم. فرداش هم به اینطرف و اونطرف رفتم و نهایتا شب زود خوابیدم که فردا تو راه خسته نباشم....

سوی تو می آیم همین فردا
از کوچه تنهائیم هرگز نپرسیدی
قبل از اذان ظهر فردا می زنم پرسه به هر برزن
یاد تو با من شهرتان بر باد خواهد داد

به ورودی شاهرود رسیدم، مثل همیشه از جلوی پلیس راه رد شدم و یه نگاه به ماشینهای پارک شده جلوی پلیس راه انداختم. یه پیامک روی گوشی ام اومد، مهدی بود که نوشته بود فردا روز آخر نمایشگاهه نمیای پیشمون؟!

دو روز دنیا برام، قفس تر از قفسه
بهم نفس برسون، هوام دوباره پسه

هوامو داشته باش، میگن تو مومنی و
دم مسیحایی ات نفس تر از نفسه

من که یادم رفته، چی دردمه چی دوامه
برام مهم هم نیست، کی نیستش و کی باهامه

همیشه میلنگه یه جای زندگیم
یه مرگ تازه میخوام به جای زندگیم

نذار که کشته ی این زهر گزنده شم
می خوام تو این بازی یه بار برنده بشم

1396/05/03

تعداد بازدید:700
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.