• گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب...

رندان راه - کلام چهارم: آب

کوشش و جنبش رودخانه در آرامش برکه می نشیند
چنانکه آتش داغ در سرمای یخبندان مهار می شود

در کارزار آب و سنگ
در بازار ساده دلان و سوداگران
همه در انتظار برتری آنند که همیشه مغلوب است

ساده دلان آرامند
سردند و نمی سوزانند
سهلند و سخت نمیگیرند
آنان در راه رندانند
و خوب می دانند که در پایان این راه چه در انتظارشان است

سکوت صابران نیز چنین است
اشکریزان دل شکستگان نیز
و این راز فقط با ساده دلان است
که می توان با سکوت، صبر، آرامش و حتی گام در راه پس نهادن
در راهی گام نهاد که پایانش طرحی دگر است.

1393/08/19

تعداد بازدید:1335
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.