• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

من غلام قمرم

مــن غلام قمــرم، غيـــر قمـــر هيــــچ مگو
پيش مـــن جــز سخن شمع و شكــر هيچ مگو

سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو
ور از اين بي خبري رنج مبر، هيچ مگو

دوش ديوانه شدم، عشق مرا ديد و بگفت
آمـــدم، نعـــره مــزن، جامه مـــدر، هيچ مگو

گفتــم: اي عشق! مــن از چيز دگــر مي ترســم
گــفت: آن چيـــز دگـــر نيست دگـر، هيچ مگو

من به گــوش تـــو سخنهاي نهان خواهم گفت
ســر بجنبـــان كـــه بلـــي، جــــز كه به سر هيچ مگو

قمـــري، جـــــان صفتـــي در ره دل پيــــــدا شـــد
در ره دل چـــه لطيف اســت سفـــر هيـــچ مگــو

گفتم: اي دل چه مه است ايــن؟ دل اشارت مي كرد
كـــه نـــه اندازه توســت ايـــن، بگـــذر، هيچ مگو

گفتم: اين روي فرشته ست عجب يا بشر است؟
گفت: اين غيـــر فرشته ست و بشــر هيچ مگو

گفتم: اين چيست؟ بگو زير و زبر خواهم شد
گــفت: مي باش چنيــن زير و زبر هيچ مگو

اي نشسته در اين خانه پر نقش و خيال
خيز از اين خانه برو، رخت ببر، هيچ مگو

گفتم: اي دل پدري كن، نه كه اين وصف خداست؟
گفت: اين هست ولـــي جان پدر هيچ مگو

خودمونیم جدیدا پرجرأت شدم از مولانا می‌نویسم. همنشینی با شاعران کیهان بچه ها و توفیق و گل آقا خدابیامرز هم منو بی خواب میکنه. فکر کنید چه شبی بشه امشب همنشینی با مولانا جلال الدین محمد بلخی.

1393/03/18

تعداد بازدید:1797
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.