• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

تحصن در كشورهاي مختلف

تحصن يك شيوه اعتراضي است كه انسان را به ياد فرانسه و پاريس مي اندازد. در فرانسه اكثر اصناف و مشاغل مختلف براي رسيدن به حقوق خود از تحصن و اعتصاب استفاده مي كنند كه معمولا هم پاسخ مثبت دريافت مي كنند. البته تحصنها و اعتصابهاي اينچنيني صدمه بسيار زيادي به اقتصاد كشور و روال زندگي عمومي جامعه وارد مي نمايد. برخلاف فرانسه در آلمان تحصن كنندگان بايد مطالبات خود را در دفعات و در بازه هاي زماني تعيين شده در قانون با رعايت موارد قانوني خاص به اطلاع كارفرما برسانند و در صورت امتناع كارفرما از احقاق حقوق مورد تقاضا، كارفرما زمان و تاريخ مورد موافقت خود را به متقاضيان تحصن اعلام مي نمايد تا آنها در آن تاريخ و زمان مشخص تحصن كنند. در اين شيوه از تحصن اگرچه متحصنين معمولا به خواسته هاي خود نمي رسند ولي با توجه به آگاهي پيشاپيش كارفرمايان از زمان تحصن و اعتصاب و همكاري متحصنين در مدت زمان تحصن به منظور عدم اخلال در روال عمومي خدمات به جامعه آسيب كمتري مي رسد.

1387/08/21

تعداد بازدید:1682
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.