• گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب...

باز هم سوداگران

نمي دانم چه شد كه باز دلم از سوداگران گرفت و هوس نواختنشان را كردم.
سوداگران آنند كه وقتي سوار يك اتوبوس مي شوند با راننده اتوبوس همنشين مي شوند و دم مي گيرند و مي دهند و مي ستانند. اين قصه خوش مي رود تا آنجا كه از بد روزگار اتوبوس و راننده آن از اسب بخت فرو مي افتند و نه تنها از تند رفتن مي مانند كه به ديوار حوادث بر مي خورند و گامي به جلو ديگر نمي رانند.
نقش سوداگران قصه ما از اينجا شروع مي شود كه هنگام بيرون كشيدن خود از اتوبوس نه در پي همنشين خود كه چشم به جاده دارند كه اتوبوس ديگر كي از راه مي رسد؟! با اولين ترمز همنشين تازه پيدا مي كنند و آنقدر در پي قاپيدن فرصتها شتابانند كه از راننده اتوبوس جديد نمي پرسند كه مقصد كجاست؟
مي پندارند كه مي شود با بليطي تا يزد رفت و با بليط ديگر تا بندرعباس! چه غافلند كه دنيا را رسمي است و آن يكي بودن اول و آخر آن است. رسم آن گرد بودن است و در هم تنيده بودن يزد و بندرعباس!
گمان نكنيد كه غصه راننده يزد را ميخورم يا بندرعباس را كه ميپندارند چه همنشين دلنوازي دارند؟! گمان نكنيد كه نگران كرايه و تخمه آفتابگردان آنانم؟! نگران آنم كه مبادا آن باشم كه دم از ساده دلي بزنم و چنين سوداگر!

1395/09/17

تعداد بازدید:803
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.