• بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب... • شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است.


  ادامه مطلب... • سالها پیش وقتی کودکی ده دوازده ساله بودم کتابخانه کانون پرورش کودکان و نوجوانان با فاصله ای نه چندان از خانه مان در کوی ویلا بود که گهگاه به آن سر می زدم.


  ادامه مطلب...

رندان راه - کلام سی و ششم: رزم

همراه منی و با من
اما من نیستی!
فریاد می کنی در گوشم کاستی را
و سکوت می کنی در خروشم:
رفاقت رسمی است با همراهی

هستند آنانی که یاریم نمی کنند
اما در همان راهند که من
رقابت نوعی رفاقت است

اما آنان که با من در رزم اند
کاستی را فریاد می کنند در بازار
و سکوت را همراهم بر لبه هر پرتگاه
آنان در راه دگرند
نه رفیق اند و نه رقیب،

رهروان ساده دل در راه خودند
و راه دگر نمی دانند.

1393/11/25

كلمات كليدی: عیب پوشی - رفاقت - رقابت - مبارزه
تعداد بازدید:1041
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.