• گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب...

رندان راه - کلام چهاردهم: فراز

در راه با رندان بودن فراز و نشیب دارد
اما شکست و ظفر ندارد
هر فرازی آغاز یک نشیب است
و هر نشیبی در انتهای هر فراز
اگر در راهی بدان آگاه باش
و بدان که این نیز بگذرد

آنچه نمی گذرد و ما بدان شادمانیم
بودن در راه رندان است
و آنچه آن نیز گذراست و بی شادمانی
راه سلطان است

در راه سلطان چه در فراز و چه در نشیب در راه سلطانی
پس در راه رندان نیستی حتی بر فراز
در راه رندان چه در نشیب و چه در فراز در راه رندانی
راه رندان فراز و نشیب دارد اما بالا و پایین ندارد
نشیب پیش از هر فرازی است
و فراز در پی خود نشیبی دارد که پیش از فرازی دگر است

1393/09/19

تعداد بازدید:982
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.