• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

روز پنجم فروردین هم رسید و اتاق من در فضای مجازی 3 ساله شد. نمی دونم چرا همه چیز من به سوی مجازی شدن پیش می ره. اونقدر دارم همه چیزم رو مجازی می کنم که کم کم دارم محو می شم.به هر حال فرصتی شد تا به میهمانان اتاق من سال نو رو تبریک بگم و آرزوی بهترینها رو براشون بکنم.
در حال حاضر پیامهایی رو از طرف میهمانان اتاق من دارم که متاسفانه در مورد انتشارشون به تصمیم قطعی نرسیدم. اگه به این نتیجه رسیدم که نظرات شما رو هم مثل مطالب خودم اونقدر مجازی کنم که محو بشه به دل نگیرید و همچنان یه گوشه ای از اتاق من باقی بمونید و مثل گذشته فقط به همدیگه نگاه کنیم، بدون اینکه حرفی بزنیم.

1391/01/05

تعداد بازدید:4558
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.