• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب...



 • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب...



 • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب...



 • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب...



 • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

جهان گچن هفته ده

در هفته ای که گذشت ظاهرا دنیا به 2012 یک قدم بزرگ نزدیک تر شد. در آغاز هفته در حالی که بردهای پیاپی تیم ملی والیبال کشورمان همه را شادمان کرده بود با باخت در مقابل تیم ملی آمریکا همه را در لاک دفاعی فرو برد و این روند با پیروزی بر مصر و شکست دوباره در مقابل چین یک روز در میان ادامه داشت و آخرش نفهمیدیم شادمان باشیم یا ناشادمان؟ همچنین در هفته گذشته آغاز هفته بسیج و همزمانی آن با آغاز ماه محرم آدم را یاد روزهای اول انقلاب می انداخت آنروزهایی که بر در و دیوار شهر نوشته بود بسیج مدرسه عشق است و تصویری که از بسیجی در ذهنها نقش می بست، نقش نوجوانان، جوانان میانسالان و پیرانی بود که با لباسهایی به رنگ خاک یا عازم جبهه بودند یا در حال بازگشت و کودکی که در کوچه پس کوچه های شهر جلوتر از آن بسیجی در حال دویدن بود تا زودتر خبر بازگشتش را به خانواده اش برساند. آنروزها بسیجی در مقابل جمعیتی به نام گروه پیشاهنگی در نظام گذشته تعریف می شد که تفاوت عمده آن با نظام پیشاهنگی این بود که بسیج مدرسه عشق بود و کسانی که این عنوان را با خود به همراه داشتند به منظور دریافت جایزه و پاداشی به عضویت بسیج درنیامده بودند و جهت گیری کامل آنان در کنار مردم بودن و در مقابل دشمن متجاوز بودن بود. بسیج و بسیجی با مشخصات جدیدش که با فرایندهای انقلاب و با رهبری و هدایت مشخص شکل گرفته بود علی رغم آنکه از ناحیه برخی مردم مورد ملامت و نامهربانی قرار می گرفت همیشه با چهره ای خندان و صبور در مقابل همان مردم نمایان بود تا ثابت کند که دانش آموز مدرسه عشق است. وقایع هفته گذشته همزمان گردید با وضع تحریمهای چندگانه برخی کشورهای غربی بر علیه ایران که با پاسخ قاطع مجلس ایران مواجه شد و با رای به کاهش روابط با انگلیس باعث شد یکی از مقامات انگلیسی را برآشفته کند و او را وادار به نمایش عصبانیتش و تهدید به پاسخی محکم تر کند که راستش را بخواهید همیشه ما دیده بودیم که در مقابل تهدید و تحریم از آن استقبال شود و این اولین بار بود که دیدیم طرف تحریم شده عصبانی می شود. خلاصه اینکه همه این وقایع در همین یک هفته اتفاق افتاد و اگرچه سرعت و شدت وقایع اشاره شده واقعا شگفت انگیز بود ولی هرگز فکر نمی کردم با تسخیر سفارت انگیس در تهران پایان پذیرد. جالب تر آن می شود وقتی از خود بپرسیم که در هفته آینده با وقوع عاشورا چه اتفاقاتی منتظر دنیای پیرامون ماست.
راستی امروز پنجشنبه مصادف با پنجم محرم یاد پدر گرانقدرم را که دو سال پیش در چنین روزی ما را تنها گذاشت گرامی می دارم. جالب ترین و پرتکرارترین تصویری که از ایشان در یاد من و دیگر دوستان و آشنایان باقی مانده است چهره متبسم ایشان در حالی که بشقابهای غذای نذری در دست داشت در ایام محرم است که دیگر تکرار نخواهد شد. ملتمس ذکر فاتحه برای ایشان هستم.

1390/09/10

تعداد بازدید:2338
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.