• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

آب در هاون

گاهی اوقات حرفهایی می زنیم که با ارزش است و در دیگران موجهای اجتماعی ایجاد می کند و از پی یک سخن، دنیایی به جنب و جوش می افتد و اگر جهت آن سخن مثبت باشد اثرات بسیار خوبی به همراه دارد و اگر منفی باشد آثار مخربی در پی آن جاری خواهد شد. گاهی اوقات سخنان ما از این سطح از تاثیر گذاری برخوردار نیستند ولی حداقل آنقدر ارزش دارند که درصدی از جامعه را متوجه خود کرده و در حد خود بر بخشی از مخاطبین اثر گذار باشند. اما گاهی اوقات حرفهایی که می زنیم آنقدر بی ارزش و تکراری هستند که حتی قادر به جلب توجه دیگران هم نیستیم چه برسد به آنکه در آنها تاثیر گذار هم باشیم. در چنین شرایطی هر چقدر هم سعی کنیم و با راه اندازی جنگ زرگری و تبلیغات و تکذیبات و غیره بخواهیم توجه دیگران را به خود جلب کنیم باز هم موفقیت عاید ما نشده و مردم چنان بی تفاوت از کنار جنگ زرگری ما رد می شوند که به هوش آنان و کم هوشی خودمان احسنت می گوییم.

1390/09/03

تعداد بازدید:2239
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.