• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

ولک الحمد

از شیرین ترین لحظات زندگی ام که از کودکی به خاطر دارم لحظه ای است که وقوع عید فطر اعلام می شود و با بانگ الله اکبر ثانیه هایی که ظاهرا مانند زمانهای دیگرند چنان متفاوت می شوند که قلبهای زیادی غرق در سرور و احساس می شوند. جالب آنکه در سالهایی که روز عید با توجه به تعداد روزهای ماه شعبان مشخص است چیزی از لطافت این لحظه خاص کم نمی شود. کمی دقت بیشتر روشن می کند که روز عید فقط یک روز می تواند جابجا شود که این مدت زمان کم باید بتواند از اهمیت آن کم کند ولی این لحظه چنان با شکوه است که انگار انسانها به لحظه ای رسیده اند که سالها منتظرش بودند. با کمی کنکاش حتی متوجه شده ام که شکوه این لحظه فقط برای روزه داران نیست حتی کسانی که به علل مختلف فقط از عبادت خوابیدن در این ماه بهره مند شده اند نیز همین احساس را دارند. صبحگاهان نیز نماز عید فطر که گهگاه با صبحانه ای مختصر همراه می شود چنان لذت بخش است که طبق آنچه شنیده ام با لذت طواف مسجدالحرام می تواند برابری کند. ظریفی می گفت یکی از علل اهمیت عید فطر نقطه عطفی است که در لحظه تلاقی خداحافظی با روزان و شبانی رویایی و سلام به عیدی طرب انگیز که به معنی پایان امساک از خوردن و آشامیدن است اتفاق می افتد.
لحظاتی این چنین در زندگی ما کم نیستند مانند لحظه تحویل سال، لحظه آغاز و پایان سفر، لحظه آغاز و پایان تحصیل یا لحظاتی دیگر از این دست که به معنی پایان چیزی است که مدتها پیش در انتظارش بودیم و حال با خداحافظی با آن به سراغ چیز دیگری می رویم که آن نیز شیرین است و دلنشین. اما به گمان من عید فطر با موارد دیگر متفاوت است و آن هم به علت رابطه ای است که بین انسان و عظمت لایتناهی خالق صورت می گیرد.
گمان کنم تنها لحظه ای که شبیه لحظه شنیدن خبر عید فطر باشد لحظه دل کندن از قالب تن است.

1390/06/09

تعداد بازدید:2280
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.