• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

سيرت انسانها در صورت عروسكها

دوست خوبم دانيل اشتاين پوستري در اتاق كارمان نصب كرده است كه در آن تعدادي عروسك با چهره هاي متفاوت ديده مي شود. در اولين نظر اين پوستر اين سوال را در ذهن انسان تداعي مي كند كه هر يك از اين عروسكها مورد مشابهي در زندگي پيرامون ما دارند. جالب آنكه وقتي شما يكي از عروسكها را انتخاب مي كنيد و آنرا به يكي از اطرافيانتان نسبت مي دهيد پس از چند ثانيه آن عروسك خصوصيات آن شخص را به شما نشان مي دهد ولي شما نمي توانيد خصوصيتهايي كه اين تشابه و تناظر را بين اين دو كاراكتر به وجود آورده است بيابيد. جالب ترين نكته اين پوستر زماني است كه در بين عروسكها شما در پي يافتن خود هستيد.

1387/02/05

تعداد بازدید:1802
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.