• بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب... • مرغ آمین گوی، دور می گردد، از فراز بام، در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور، می شکافد جِرم دیوار سحرگاهان، وز بر آن سرد دود اندود خاموش، هرچه با رنگ تجّلی، رنگ در پیکر می افزاید می گریزد شب صبح می آید.


  ادامه مطلب... • سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب... • شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است.


  ادامه مطلب... • سالها پیش وقتی کودکی ده دوازده ساله بودم کتابخانه کانون پرورش کودکان و نوجوانان با فاصله ای نه چندان از خانه مان در کوی ویلا بود که گهگاه به آن سر می زدم.


  ادامه مطلب...

دروغ

دروغ از بدترين خصلتهايي است كه بعضا به آن آلوده ام. از بزرگواري نقل است که حتی راست هم کم می گفت از ترس آنكه مبادا شبهه اي در كلامش باشد چه برسد به آنكه آگاهانه بخواهد دروغ بگويد. بدترين نوع دروغ زماني است كه انسان به خود دروغ مي گويد. اين نوع از دروغ معمولا زماني اتفاق مي افتد كه انسان قصد انجام كاري را دارد اما عقل يا قانون يا عرف به او نهيب نهي آلود ميزنند. از سويي مانع عقل است و سوي دگر دل رفته در پي انجام كاري. اينجاست كه دروغگويي به خود آغاز مي شود و فكرت انسان به جاي آنكه در پي كشف حقيقت باشد در پي راضي كردن خود با توجيه و صغري و كبري است. گمان ميبرم سخني كه در پي متقاعد كردن خود يا ديگران باشد فايده اي را مترتب نخواهد بود. معمولا وقتي كه شرايط به گونه اي پيش مي رود كه از درون ميجوشم به متقاعد كردن همكار يا دوست يا دشمني، سعي مي كنم خود را متقاعد كنم به پذيرش سخن او حتي به دروغ! گمانم اين دروغ آنقدرها بد نباشد چرا كه حداقل فايده آن براي من پرهيز از كار بي فايده است و براي طرف مقابل شادماني ناشي از پذيرش سخنش از سوي من.

1395/09/26

تعداد بازدید:673
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.