• عقل از کف داده و دل در دست گرفته اند و از بزرگی این دل بهره برده و در پی کشف دور دستهای فیزیک و متافیزیک هستند. از غیب می گویند، فلسفه خلقت انسان در روز ازل می دانند و از سرانجام تاریخ می نویسند


  ادامه مطلب... • ظاهرا هر که در این طریق پیشتر رفته سولاتش نیز پیشتر رفته و بر ابهاماتش افزون گشته. می روی تا بدانی و با هر گام بیشتر دانی که نادانی.


  ادامه مطلب... • گاهی قصد گفتن حرفی نداری و خود سر ریز می شود! گاهی به حرف می آورند ترا! گاهی اگر پاسخ نگویی گمان می کنند که لالی! گاهی سخن می گویی به امید شنیدن حتی یک کلمه از آنکه ...


  ادامه مطلب... • گاهی حرفی زده می شود که قصد گفتن نداشته ای! گاهی به اشتباه متنی منتشر می شود که قصد انتشار نداشته ای! بعدا باید بر آن عکسی افزود و خلاصه ای.


  ادامه مطلب... • بسیار نوشتم، بسیار خواندم، بسیار ملاقات بزرگواران بسیار مرا بسیار تغییر داد. خلوت اتاق من جای اندیشیدن بود و شنیدن بیش از نوشتن. اکنون احساس می‌کنم که بسیار بسیار شده است مرا سماع در بازار و فریاد بر مناره!


  ادامه مطلب...

پس آن کوه بلند

از آفتاب رخ تو بگویم یا آن مه زیبا از پس آن کوه بلند؟! از قصه باد بهار بر ورق نازک گلها چطور؟! از روی سپید یا قلب سیه؟! یا شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر کار دنیا چنین در هم شده که باران بهار در زمستان می رسد و خورشید و ماه هم قرار طلوع و غروب خود را به نسیان برده اند، من چه بگویم. شاید بماند برای روزی دیگر بهتر باشد! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است. بشنوید از مهدی عابدینی:

چون صید به دام تو به هرلحظه شکارم، ای طرفه نگارم
از دوری صیاد دگر تاب نیارم، رفته است قرارم

چون آهوی گم گشته به هر سوی دوانم، رهایی نتوانم
تا دام در آغوش نگیرم نگرانم، آه از دل زارم

از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی، بر دل بنشانی
چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم

در بند و گرفتار بر آن سلسه مویم، خلاص از تو نجویم
از دیده ره کوی تو با اشک بشویم، با حال نزارم

برخیز که داد از من بیچاره ستانی، دردم چو ندانی
بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی، لختی به کنارم

تا آن لب شیرین به سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی
ای برده امان از دل عشاق کجایی، تا سجده گزارم

گر بوی ترا باد به منزل برساند، جانم برهاند
ورنه ز وجودم اثری هیچ نماند، جز گرد و غبارم!

1396/12/20

تعداد بازدید:1123
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.