نام : نادمی
جنسيت : خانم
تحصيلات : دانشجو کارشناسی - آی تی طریقه آشنایی با من : دانشکده کامپیوتر
تاريخ تولد : 74/2/23شهر محل زندگي : شاهرود
ایمیل : atefe.nademi@gmail.com
بازگشت به صفحه ميهمانان اتاق من