نام : سحر
جنسيت : خانم
تحصيلات : دانشجو لیسانس طریقه آشنایی با من : استاد من بودین
تاريخ تولد : 1373/4/7شهر محل زندگي : شاهرود
ایمیل : sahari_2ff@yahoo.com
بازگشت به صفحه ميهمانان اتاق من