• سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله شمعی شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی.


  ادامه مطلب... • شاید از معجزه عصای موسی بر دریا! اگر آنقدر هوای اتاق من خفه است که کلام جای خود دارد، حتی نفس بر سینه سنگینی می کند، همان نگویم بهتر است.


  ادامه مطلب... • سالها پیش وقتی کودکی ده دوازده ساله بودم کتابخانه کانون پرورش کودکان و نوجوانان با فاصله ای نه چندان از خانه مان در کوی ویلا بود که گهگاه به آن سر می زدم.


  ادامه مطلب... • دیروز همسایه می پرسید چرا هر شب غرش رعد زهره آسمان می درد و باران نمی آید؟! آرام تر! آرام تر! فشار نشسته بر گسل گلوی آتش گرفته را تاب بیاور! هق هق جایز نیست.


  ادامه مطلب... • ایشان بر خلاف نامش چون آفتابی درخشان عرصه ادب و شعر ایران زمین را به شمع وجودش روشن داشته و امید دارم که سالهای سال بماند و با سروده های جدیدش در احوال و اوقاتی جدید که تجربه می نمایند بهره مندمان نمایند.


  ادامه مطلب...

قابل اعتماد

صبح خواهد شد این آخرین شب سال و فردا آفتاب رخ تو بر کوی و برزن خواهد تابید. نان سفره مسکینان می شوی و همخواب رقیبان! سبز بر تن می کنی و تبسم لبان تبدارت شعله می شود در بزم باده نوشان. چون ماهی قرمز در تنگ زندگی آنان که گردش ساغر و پیچش مویت بینند به سماع برمیخیزی. عیدی می شوی در نگاه منتظر کودکان فامیل! رخت نو می شوی بر تن دخترکی که منتظر است تا نگاه تو بر او افتد. سحرگاهان می نشینی بر قنوت دستان یاران خسته آن کاروانی که از مشرق رسیده و صلاه صبح آخرین آدینه را به تو اقتدا می کنند. باران چشمانم بوی خاک نشسته بر تنت را در همان کوی و برزنی که منتظر آفتاب رخ توست خواهد افکند و عطر بهار نارنج ...

و من همچنان ناتوان از آنکه بخوانم برای تو آخرین شعرم را!

1396/12/29

تعداد بازدید:43
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.