• من ماندم و تصویری از تو که گاه بر قاب خانه نشسته است و گاه بر سنگ سیاه چسبیده به زمین نمناک گرگان زمین که به زیر آن نوشته اند: بزرگ بود و از اهالی امروز بود! من ماندم و ...


  ادامه مطلب... • کافی است! عطر بهشت هم برای خودتان. عطر بهشت سزاوار سحرخیزانی است که به بانگ مرد حق بر میخیزند و ذکر حضرت حق می گویند. یادم نکنید که نمی خواهم همین مقدار هم سربار کسی باشم.


  ادامه مطلب... • سپاس از سحرخیزانی که یادم می کنند و عطر حضورشان اتاق من را فرا گرفته است! چنان که امروز صبح دلم نمی آمد اتاق من را ترک کنم و به زندگی روزمره بپردازم. حال که چنین چشم به زبان من دارند، شاید بد نباشد بیشتر بخواهم.


  ادامه مطلب... • همانانی که می شنوند دشنام و رب یسر بر لب خر خود می رانند، گر لحظه ای به حال نیمه شبانشان یاد من کنند و همین! بی هیچ دعایی و آرزویی نیک! صبحگاهان عطر بهشت مهمان اتاق من است.


  ادامه مطلب...

1396/07/09

تعداد بازدید:739
نظرات شما

مسئولیت نظرات ارائه شده در این صفحه با شخص نویسنده آن است و اینجانب فقط مسئول پاسخ های خود هستم.